Foto: Andi_Graf

Vaket kring krisberedskap i Tyskland – Hur blir det i Sverige?

Även svensk media har nu rapporterat om den för många lite annorlunda nyheten från Tyskland tidigare idag. Enligt tidningen Frankfurter Allgemeine ska man ha fått nys om ett dokument från Inrikesdepartementet som föreslår generella krafttag vad gäller beredskapen inför svåra katastrofer eller väpnat angrepp. T ex bör den tyska befolkningen lagra vatten och livsmedel för att klara sig själva i tio dagar om det skulle bli nödvändigt. Tja, varför inte? Hur det ligger till med krisplanen och dess detaljer lär vi få höra mer om.

Här hemma har man från myndighetshåll kravet att varje svensk ska klara sig i 72 timmar i händelse av allvarlig kris. Hur förberedelser hos gemene man möter detta krav känner vi inte till men det är inte svårt att misstänka att det kommer krävas en hel del för att öppna ögonen och få igång en stor del av svenskarna. Här spökar uttrycket ”fredsskadade”. Vi har stått utanför krig i över 200 år och generationer har vuxit upp med ett tryggt samhälle som hade detaljerade planer för de flesta situationer, planer i vilka majoriteten var införstådda och/eller direkt delaktiga.
Idag ser verkligheten rejält annorlunda ut men vi tenderar att fortsätta leva tämligen sorglöst med kort framförhållning. Här behövs först av allt en dialog för att över huvud taget nå fram och skapa förståelse för det egna ansvaret, följt av en återuppbyggnad av kunskap som gått förlorad.

OBS! Läs även Semper Miles: Sluta snacka 72 timmar – skänk folket kunskapen

(Bild: Har vardagslivet plats för tankar på beredskap? Foto: Andi_Graf, CC0)

Källor: Frankfurter Allgemeine, SVT

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]