Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning

Jämför vi dagens situation mot hur det såg ut fram till för bara ett par årtionden sedan är det som natt och dag. Att den utopiska förändringen av civilförsvar, militärt försvar, myndighetssamverkan o dyl var ett enormt misstag är ett känt faktum. Att vi tvingas fortsätta så här är ännu värre!

I ett inslag i P4 Gotland nu senast konstateras att Riksrevisionen gått ut med kritik då endast hälften av landets länsstyrelser fullföljer uppdraget att förbereda sig för att leda civilförsvaret i händelse av krig/krisberedskap. Det betyder i klartext att hälften av landet står illa rustat att ta hand om befolkning och samhälle.
Gotland är en av de länsstyrelser som fått ta emot kritik. Hans Håkansson, chef för Utbildningsgrupp Gotland som leder hemvärnet på ön, kommenterar att man nog gör så gott man kan men att det saknas direktiv och resurser.

Där har vi inte bara problemet utan även lösningen! Hans Håkansson säger nämligen också vaket: ”Det fanns en omfattande civilförsvarsplanering under Kalla krigets tid och den måste återtas nu när vi har börjat planera för att försvara Sverige igen.” Uppifrån och ner måste ansvar tas, beslut fattas, organisation skapas och ekonomin för att skydda hela Sverige tas fram. Det gäller både den civila och militära beredskapen! Vi behöver totalförsvaret. Kunskapen och folkviljan finns redan.

Läs även Semper Miles artikel: Kunskap och gemenskap för förståelse och uppoffring

Källa: SR P4 Gotland och Riksrevisionen

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]