Foto: Hjelmar

Togs och tas alla möjligheter för avvecklad materiel?

Som de allra flesta vet vid det här laget har vi ett totalförsvar som misshandlats svårt och måste återuppbyggas. Det innefattar i stort sett allt från ansvar och rutiner till hjälpmedel och materiel.

Sedan invasionsförsvarets avskaffande på 1990-talet har det slängts, skänkts och sålts ofattbara mängder av det vi under lång tid och med stora summor byggt upp för att kunna värja oss och överleva i händelse av kris eller ofred. När materielen tömdes ur förråden var det så mycket och med så stor spridning att det under en tid var enklare att hitta svensk s k surplus utomlands än i Sverige (kanske är det så ännu?). Enligt Försvarsmakten själva avvecklades 250 miljoner artiklar bara under perioden 2001-2008 ”till en kostnad av flera miljarder”.

Den korrekta termen är materialavveckling och förekommer löpande än idag om än i huvudsak på andra grunder. Det är i sig inget konstigt att äldre materiel som t ex är uttjänt, som ersätts av modernare dito eller av olika anledningar inte längre ingår i verksamheten byts ut. Nyckelorden här är just ”ersätts” och ”byts ut” eftersom det man tar bort självklart ska ersättas med annat, företrädesvis bättre och gärna med mer! Vapensystem, livs- eller drivmedelslager, fordon, avtalade beredskapstjänster o s v bör inte försvinna, som under de senaste decennierna, till stor del ”rakt ut i luften”.

I Sverige har vi något som kallas Förordning om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten (SFS 2000:278). Den förordningen innebär att avvecklad materiel utan kostnad kan överföras till exempelvis kommuner, landsting, Hemvärn, frivilligorganisationer, myndigheter m fl. Det är känt att så också skett men frågan är om det gjordes fullt ut, alltså i varje förekommande fall och utifrån någon som helst tanke kring beredskap. Det här var redan betalda prylar och måste ha gått att använda till ny aktiv tjänst eller ny förrådsställan och gärna med pliktkoppling för t ex fordon, apparatur och annan avancerad materiel. Via länken till Försvarsmakten nedan finns mer information OCH möjligheten att göra hemställan, alltså förfrågan/begäran!

Gjort är gjort men till stor saknad och med åratal av återuppbyggnad framöver. Det vi får fokusera på är att varenda pryl hädanefter ses för sitt värde och inte hamnar på tippen, i andra försvarsmakter eller den privata, internationella överskottsmarknaden förrän det noga undersökts om vi inte kan ha nytta av den ändå! Alla kan bli mer aktiva på det här området. Med eftertanke, vision och kommunikation myndigheterna emellan kan lösningen finnas för extremt kostnadseffektiva lösningar i arbetet för vårt nya totalförsvar.

Försvarsmakten – Materialavveckling, inklusive hemställan

Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Viktiga lärdomar för svensk krissäkerhet och Drömmen om ett svenskt totalförsvar är stark samt Kunskap och gemenskap för förståelse och uppoffring

(Bilden av den äldre bärgningsterrängbil 965 är från ett annat tillfälle. Foto: Hjelmar, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

Källor: Regeringen, Försvarsmakten, Wikipedia

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]