Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

SWEDEC leder viktig samövning med nationellt fokus

Idag startar övningen SWEDEC EOD Exercise (SEE-16). En hel vecka ammunitions- och min-/IED-röjning i nära samarbete mellan Försvarsmakten och flera myndigheter som MSB, Polisen och
Kustbevakningen m fl. Ungefär 150 personer berörs i specialistövningen (där även utländsk
expertis och kunnande är närvarande). I och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn har
befolkningen infomerats om att det p g a realistiska moment kommer att förekomma bl a mer
militär och polis samt mindre detonationer.
Försvarsmakten: ”Tillsammans övar vi realistiska moment i stadsmiljö, på flygplatser och i
kustnära miljöer för att öka vår förmåga att genomföra ammunitionsröjning i bebyggelse.”

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum – SWEDEC

Läs även Semper Miles: Den nya svenska strategin mot terrorism

(Bilden är från ett moment i förra årets SEE-övning.)

Källor: Försvarsmakten, Eksjö kommun