Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Stor brandrisk på många håll

Så kom en längre period av fantastiskt sommarväder igen. Härligt, men nu varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för brandrisken. För närvarande är risken mycket hög i stora delar av Götaland, östra Svealand och Norrlandskusten men kan variera lokalt. Prognosen säger att brandrisken närmast kommer att bli extremt hög framförallt längs de östra kusterna i Götaland och på Gotland. Var aktsam och kontrollera eventuella eldningsförbud eller avstå helt från att elda.

MSB:s artikel med mer info och råd till allmänheten m m

Se även ”Hur stor är brandrisken där jag bor”. Aktiv karta!