Sluta snacka 72 timmar – skänk folket kunskapen

Varje medborgare ska klara sig själv 72 timmar i händelse av kris. Myndigheter och media har försökt sprida detta budskap men ändå verkar befolkningen inte förberedd utan fortsätter ta ett fungerande vardagsliv för givet.

I förra veckan slocknade el- och mobilnätet för 100.000 medborgare i Dalarna. I en intervju i SVT Dalarna med Karin Jonasson, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen i Dalarna, klarade myndigheterna avbrottet väl med fortsatt fungerande polis, räddningstjänst och sjukhus. Samtidigt är hon tveksam kring hur gemene man upplevde det och ifall de förstår att de förväntas klara sig själva i 72 timmar. På frågan ”Tror du att människor i allmänhet har en sådan beredskap?” svarar hon ”Jag vet inte men jag gissar att många inte har det. Och att det är lite av en generationsfråga. Jag gissar att om man är lite äldre så har man en bättre beredskap.” Hon anar vidare att vi börjat ta mycket för givet i samhället.

Har då medborgarna fått någon information kring vad myndigheterna förväntar sig av dem? För all del, det där med 72 timmar har ju nämnts än här än där på senare tid. Det förekommer dock en överhängande risk att det varit för lite och då ämnet inte är det roligaste har det väl i första hand nått fram till de mest lyhörda och/eller intresserade.

Nästa fråga är ännu viktigare. Har medborgarna fått viktig konkret kunskap till sig för att kunna bilda sig en uppfattning, förstå och vidtaga egna åtgärder? Nej! Uppsök några valfria hem och fråga om de vet vad de ska göra om det inte längre kommer vatten ur kranen, om de har möjlighet att laga mat utan köksspisen och ifall de över huvud taget har livsmedel hemma för tre dygn.
Redan för den som förstått att det tillfälligt KAN uppkomma en krissituation, där envar själv måste ta tag i saker och ting, får det kämpigt i den hastiga omställningen. För den vars frukost består av en kaffe och bulle från coffee-shoppen på väg till jobbet och som köper med något hem varje dag och kanske är ständigt uppkopplad är det här helt oförståeligt.

När taksirenerna för ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) av misstag ljöd över södra Stockholm i februari i år kliade sig många i huvudet och valde att ringa 112 och till polisen för att höra om det verkligen var på riktigt! 

Det saknades litteratur med inriktning på personlig krishantering i den vanliga vardagen. En avsaknad som visade sig diskuteras på flera håll. I radhusområdet, på arbetsplatser och i diverse forum på nätet, för att nämna några. Då bestämde vi oss för att ändra på den saken. Vi skrev en enkel introduktion ungefär sådär som vi själva hade velat få det serverat. En bok som var lätt att ta till sig och inte var särskilt tjock eller tröttsamt ”överlevnadskomplett”. En viktig aspekt var att det blev en tryckt bok och inte ytterligare en sajt eller några sidor på nätet – som ju ändå inte går att nå som referens när strömmen och/eller uppkopplingen försvunnit. En bok går dessutom att ta med sig.

Hade de 100.000 i Dalarna någon tryckt information hemma hos sig? De flesta hade garanterat inte det.

Vi skickade ut boken till flera Länsstyrelser, till flera mottagare hos MSB, Försvarsmakten, Försvarsutbildarna, Civilförsvarsförbundet m fl. Den enda som svarade, och snabbt dessutom (en eloge), var försvaret som tyckte att det var ett lysande initiativ och att boken kändes rätt men att de inte var rätt instans. Det förstod vi också. De anställda och övriga anslutna har sin träning, kollegor och sina kontrakterade uppgifter (men har förresten varje soldats familj som blir kvar där hemma kunskap och möjlighet att ta hand om sig själva?).

Efter ett par månader av total tystnad påminde vi om vår korrespondens och bad om återkoppling i någon form. Det renderade ett svar, från Länsstyrelsen i Götalands län som beskrev sin verksamhet, som låg på en högre nivå, och man hänvisade till kommunerna.

När ska folk få kunskapen kring de där 72 timmarna? Det finns alltså en publikation som genom myndigheternas försorg kan bli varje familjs ägodel, som närmar sig vanligt folk med både förklaring och kunskap. Här gäller det att få med folk på tåget och inte fortsätta trycka på uppifrån om ett krav som allt för många inte förstår eller ens känner till.

SVT Nyheter Dalarna – Du ska klara 72 timmars samhällskris

Läs även Semper Miles: Viktigt meddelande till vilken allmänhet? och Svensk hemmaprepping nu i bokhandeln

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]