Skillnad med passkontroll och vem kontrollerar?

Från och med idag den 12 november klockan 12:00 återinför Sverige (tillfälligt) gränskontroller. Alltså måste man kunna identifiera sig vid inpassering. En stor nyhet? Inte alls då alla som rest, inom eller utom EU, hela tiden haft det kravet på sig – vid gränspassering och i samhället. Skillnaden är att det nu ska utföras kontroller. Ta med passet!

När det gäller syftet att få lite grepp om strömmen av migranter, är bristen på information än så länge stor både i allmänhet och i detalj. Polisen säger på sin facebook idag: ”Personer som väljer att ansöka om asyl vid en svensk gräns eller inne i Sverige har alltid rätt att få sin ansökan prövad inne i landet.” Det rör sig alltså inte om stängda gränser. De med asylskäl ska tas omhand som innan.

Hur ser det ut med resurserna för gränskontroller? Regeringen budgeterade tidigare i år polisen med en miljard mindre än vad som ansågs nödvändigt och den 16 oktober sa ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving på polisens hemsida att ”vi har för få polisanställda med gränspoliskompetens /../”. Samtidigt har vi en hårt pressad och underbetald poliskår som går ut i övertidsblockad idag och där flera överväger att lämna, sitt yrke.

Vad gäller och hur? Det kommer garanterat att komma mer information rörande allt detta fr o m idag. Vi får helt enkelt ha gott hopp och se framtiden an.

Läs även Semper Miles artikel: Polisen utför mer med mindre