SÄPO har höjt bedömningen av hotnivå mot Sverige

Under eftermiddagen höjde säkerhetspolisen (SÄPO) hotnivån till 4, näst högst på den femgradiga skalan, vilket innebär ”Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög”. Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera. I nuläget är förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott inledd och en person är anhållen i sin frånvaro.

ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant, även känt som ISIS och IS) har sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Sverige har ett stort antal personer som återvänt efter att ha deltagit i strid i Syrien och Irak. Ytterligare fler finns på plats och kan återvända till Sverige.

Hotnivån bedöms löpande och kan komma att förändras. Polisen har ökat och kommer fortsätta utöka sin närvaro på strategiska och publika platser. Var vaksam och följ nyhetsuppdateringarna i media!

Läs även Semper Miles artiklar: Vi behöver ansvar och resurser mot terror och oro samt EU och Sverige kliver fram för Frankrike

(Bilden föreställer Anders Thornberg, chef Säkerhetspolisen. Pressbild SÄPO.)