Polisen utför mer med mindre

Arbetet med att hitta och utvisa människor som inte har rätt att vistas i Sverige ska enligt Regeringen intensifieras. Polisen skärper därför sina kontroller av personer som de stöter på i sitt vardagliga arbete. Antalet kontroller av den här typen har innan regeringens uppdragande varit färre än polisens ambition men några extra resurser har
dock inte ställts till förfogande.

Det blev som bekant inte den extra budgetmiljard som polisen behövde. Istället fastslog regeringen en budget som byggde på erfarenheter från tidigare år, den nya organisationen och lägesbilden från i vintras och våras då budgetarbetet genomfördes.

Sedan dess har verkligheten som bekant förändrats rejält och media har ifrågasatt polisens möjligheter i allmänhet och påtalat brister i kontroll av inpasserande till Sverige.

Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen (NOA) och ställföreträdande rikspolischef, bemöter detta på polisens hemsida: ”Polisens bedömning är att vi upprätthåller ordning och säkerhet i hela landet.” Han säger även: ”Det är riktigt att polisen under en period genomfört färre inre utlänningskontroller än vi haft ambition att göra. Det finns flera skäl till detta. Ett är att vi har för få polisantällda med gränspoliskompetens och behöver utbilda fler poliser i att utföra inre utlänningskontroll och det tar lite tid.”

Rikspolischefen Dan Eliasson skriver i Tidningen Svensk Polis att det stora trycket som man upplever just nu påverkar den polisiära verksamheten negativt. Dessutom handlar det om högre kostnader. Problemställningar som Eliasson avser ta upp med Regeringen.

Förtydligande: Sverige har inga gränskontroller där var och en som önskar komma in i landet kontrolleras. Polisen anser inte heller att läget uppfyller kriterierna för att återinföra gränskontroller (enligt ”Utlänningsförordningen, samt artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning om gränspassage”). Däremot kan polisen utföra s k inre utlänningskontroll där man i samband med andra händelser och ingripanden samtidigt kontrollerar att vederbörande har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Källor: Tidningen Svensk Polis, polisen.se, SR P4 Värmland, RPS Tillsynsrapport 2014:14 Inre utlänningskontroll