Foto: Joel Thungren/Combat Camera/Försvarsmakten

Hemlig växling eller förändring för Sveriges operativa reserv

Någonting händer! För första gången är uppgiften om vilka som står extra redo som Operativ reserv (OR) under året hemlig. I skiftet november-december ställde vi frågan vilka som kommer att ta över som operativ reserv från och med 1 januari 2018. Självklart vill vi inte veta eller sprida något om ingående personer, detaljer om uppgifter, utrustning eller dylikt, bara vilket ”förband av skyttekompanis storlek” som får förtroendet.

De senaste två åren har det kompetenta Wilska kompani, ur 42:a mekaniserade bataljonen, Skaraborgs regemente (P 4) haft uppdraget med den äran och det var därifrån svaret på vår fråga kom – i sin helhet: ”Frågan besvaras ej med anledning av sekretess.” Inget mer, inget mindre.

Uppgiften som OR har normalt roterats mellan de svenska utbildningsförbanden var 12:e månad. Dubbla tjänstgöringsperioder, alltså två år, har förekommit tidigare men inte fler. Avser man att låta Wilska fortsätta? Eller förekommer tankar på att förändra denna lösning och möjligen pemanenta? Kan det vara så att operativa reserven kommer att bemannas av något topphemligt förband i år? Njae… men uppgiften är klassad att inte kunna släppas. Något som inte varit fallet tidigare år då man tidigt i december offentligt presenterat de tillträdande.

Försvarsmakten: ”Syftet med en OR är att Försvarsmakten och Sverige ska ha tillgång till ett omedelbart gripbart förband. Den operativa reserven ska kunna lösa uppgifter nationellt såväl som internationellt.” Alltså en sedan många år känd trygghet som står redo att sättas in när och där vi behöver den för skydd och stöd till nationen och samhället. Utmärkt med garanterat ökande uppskattning – om inte dess existens helt försvinner bakom absolut sekretess.

UPPDATERAT 2018-02-21: Se artikeln: Nu vet vi vilka som utgör Sveriges operativa reserv 2018

Om tillträdande operativ reserv ett tidigare år

Läs även Semper Miles: P4 fortsätter leverera stark operativ reserv och Sverige skrev på för Europeiskt försvarssamarbete samt Säkrare gränser och samhälle tack vare Frontex

(Bilden: Soldater ur Wilska skyttekompani under övning vid ett tidigare tillfälle.)

– Which unit to serve as Swedish Armed Forces Operational Reserve from 1st January 2018 is for the first time considered classified.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]