Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Helikopter 15 flyger stolt vidare

I dagarna har FMV tecknat avtal med SAAB om helhetsåtagande vad gäller support och underhåll av Försvarsmaktens samtliga Helikopter 15 för 2018-2019. Det rör sig om en förlängning då SAAB levererat detta sedan 2012.
Helhetsåtagandet omfattar en komplett paketlösning inkluderande bl a ledning, planering, administration, teknisk personal samt logistik- och materielförsörjning. ”Vi bidrar till en hög operativ tillgänglighet hos vår kund”, säger Jonas Hjelm, chef för Support and Services på SAAB.

Helikopter 15 är en Light Utility Helicopter av typen Agusta Westland AW109 och förekommer i två versioner för mark- respektive sjöoperationer. Försvarsmakten har 20 stycken vilka levererats in 2006-2009. I grundutförande har Hkp15 plats för 2 besättningsmän och sex passagerare.

Försvarsmakten – Helikopter 15

Läs även Semper Miles: Optimal helikopterkraft med FARP samt 30 år på Malmen

(Bilden visar del i förevisning av sjukvårdskedjan med helikopter 15.)

Källor: SAAB, Försvarsmakten, Wiki, SoldF.com