Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Gap ger NH90-trassel även i Norge

Helikoptrar är mycket viktiga redskap och bör därför prioriteras. I Norge flyger man liksom i Sverige den nya NH90. Hos oss har det flaggats för extremt dyra driftskostnader som kan komma att tvinga maskinerna att stanna på marken i stor utsträckning. Hos våra grannar är det inte heller förnöjsamt, men av andra anledningar. Man har inte tillräckligt många. Ett gap har uppstått.

Den norska kustbevakningen har länge sett fram emot att ta emot sex av de 14 nya helikoptrarna men som det ser ut kan det bli noll och inget för dem. I en utredning som presenterades under hösten 2017 framgick att man inte skulle komma att täcka försvarets behov av flygtid i och med bristen på operativ leverans.

Norge beställde sina NH90 redan 2001 vilka skulle vara levererade till 2006. Hittills har man fått fyra och prislappen har ökat till motsvarande ca 7,2 miljarder svenska kronor.

Överbefälhavaren amiral Haakon Bruun-Hanssen har därför föreslagit att samtliga NH90 istället placeras i marinen och stationeras på landets fregatter för bl a ubåtsjakt. Försvarsmässigt är det helt riktigt men kustbevakningen lär inte vara helt nöjt. Lösningen skulle kunna bli att man hyr in andra helikoptrar till kustbevakningen, gör bruk av UAV:er samt vid behov kan rekvirera stöd från marinen.

Ärendet ligger nu på försvarsministerns bord för beslut. Vi hoppas naturligtvis på det bästa för alla parter.


Film: Her tar Norges nye superhelikopter av (7:16 min)

NH90 er det nye multirolle-helikopteret til Forsvaret

Läs även Semper Miles: Norge tar över styret i viktiga nordiska samarbeten och Internationell framgång för norska militära Nanodrönaren samt Norges storsatsning på F-35 riskerar bli ännu dyrare och Viktig öppen faktakälla från och om norska försvaret

(Bilden: ”NH90 lander på KNM Thor Heyerdahl i forbindelse med øvelse Flotex 2017” Foto: Jakob Østheim / Forsvaret. Filmen: Dagbladet/DBTV, Youtube.)

– Norway’s new NH90 helicopters might be assigned to the Navy instead of Coast Guard

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]