Framgång för Operation Total

Det blev åter framgångsrikt när myndigheterna gjorde gemensam sak i och kring Helsingborg för en dryg vecka sedan. Operation Total som den kallas är en av de största myndighetsgemensamma kontrolloperationerna i södra Sverige. Alla medverkande, nära på 100 tjänstemän, från Tullverket (som hade det operativa ansvaret), Kustbevakningen, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Åklagarmyndigheten arbetar i respektive roll och befogenheter men det positiva utfallet visar på ökad styrka och effektivitet både vad gäller uppdagade brott och i förebyggande syfte mot t ex smuggling, narkotikabrott, punktskattebrott och rattonykterhet.

Under kvällen kontrollerades 590 personbilar, 69 lastbilar, 650 individer. Det gjordes 23 kroppsvisitationer, 444 utandningskontroller, 3 utmätningar och 3 husrannsakningar.

Det är tredje gången man samarbetar på det här viset och man är mycket nöjda med framgången. En metodik som vi förhoppningsvis får se mer av i framtiden och över hela landet!

Se även Semper Miles: ANPR-succé snart även för tullen samt Polisen förstärker och tar krafttag mot krigsbrott

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]