Foto: HuBar

Förbättring genom nedskärning när 126 polisstationer försvinner?

Det känns igen allt för väl men det konstiga är att det nu sker i Norge, landet som ståtat med en levande landsbygd och en lång rad lösningar för att det ska fortsätta vara så.

Nu lägger man ner 126 lokala polisstationer för att skapa större och bättre lösningar. Det kallas närpolisreform och målet med centraliseringen är att fler poliser genom det här ska kunna finnas ute på fältet, nära medborgarna. Går ekvationen verkligen ihop? De kunde ju alltid ha frågat folk som inte råkar bo i storstäderna eller längs kusterna i Sverige.

Den befintliga strukturen anses gammalmodig och ”fungerar inte längre så som världen ser ut idag”, säger Johan Brekke, polismästare för den nya storregionen ”Inlandet” till SVT Nyheter. Polisregion Inlandet, som styrs från Hamar, blir Norges största och ska hantera en yta större än Danmark!

Norrmännen är på sina håll rädda att det istället kan komma att innebära försämrad trygghet och säkerhet med långa framryckningstider och bristande lokalkännedom när polisen behövs. Att upprätthålla kontakten med de samhällen och områden där man hittills funnits på plats går plötsligt från att ha varit vardagen till en arbetsuppgift.

Sedan kan man hoppas att de inte fortsätter ”förbättra” för landsbygden och med samma iver även ger sig på t ex vårdinrättningar, försvarsanläggningar och skolor.

Läs även Semper Miles: Ingen garnison, ingen sjukvård, ingen landsbygd? och Personalavgång när Polisen ska spara miljoner samt Medborgarlöften kaka på kaka eller framtiden för fler än Polisen?

(Bilden: Norsk polisbil i Trondheim. Foto: HuBar, CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]