Foto: Santeri Viinamäki

Dubbdäck från och med 1 december

Du har väl inte glömt bort att det fr o m i morgon enligt lag ska sitta vinterdäck på din bil? Perioden löper 1/12-31/3 (du FÅR ha vinterdäck 1/10-15/4).

Här är det också på sin plats att kommentera valet mellan dubb eller dubbfritt. Välj dubbade däck! Du gör kanske miljön en större tjänst med dubbfritt men syftet är att behålla väggreppet och därigenom slippa olyckor med lidande och död som följd. Stålpiggar biter bättre än gummilameller och ger helt enkelt bättre väghållning, start från stillastående och kortare bromssträckor.

I Finland har VTT, Finlands tekniska forskningscentral, gjort en studie på alla trafikolyckor med dödlig utgång under 15 år. Där drar man slutsatsen att om inblandade bilar med dubbfria däck istället hade haft dubbdäck, skulle olyckstalet vara 83 procent lägre. Skulle alla istället välja, eller tvingas, att åka dubbfritt skulle antalet dödsfall i samband med trafikolyckor öka med nio personer varje år.

(Bilden, foto: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en))