Den nya svenska strategin mot terrorism

Det här är rätt tänkt. Det här är bra. Utökade möjligheter och rättigheter för de som har i uppgift att beskydda oss kommer förvisso garanterat att skapa debatt från några som känner att de riskerar att bli övervakade av ”storebror”. Men med gott uppsåt och genom att tänka på vart vi redan är på väg och vad vi får utan detta bör ekvationen gå ihop. Behovet av en modernare och utbyggd apparat för att möta och stävja terrorism, samhällsomstörtare och våldsverkare finns och bör tas väl emot.
Regeringen har tagit steget. Strategin är den teoretiska biten. Återstår gör den praktiska. Att sätta upp en rejäl skylt med ”Varning för hunden” är utmärkt. Att samtidigt skaffa en större hund att backa upp skylten med är komplett.

För att ytterligare förebygga, förhindra och försvåra terrorism har regeringen presenterat en ny strategi. ”Grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer ska säkerställas vid alla insatser för att bekämpa terrorism.”
Detta innebär bl a skärpt vapenlagstiftning, regeländringar för att öka befogenheter och samarbetet mellan myndigheter som SÄPO, MUST och FRA. Polisen ska också kunna ta hjälp av Försvarsmakten. Det blir även möjligt för den nationella insatsstyrkan, samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och andra allvarliga händelser, att ta hjälp av motsvarande enheter från grannländerna. ”Strategin ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Den ska strukturera arbetet, förtydliga roller och peka ut de behov som finns av ny lagstiftning och nya verktyg”, säger inrikesminister Anders Ygeman. Tack! Glöm nu inte det praktiska, att snarast köpa och sköta den stora vakthunden herr Ygeman.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (Skr. 2014/15:146)