Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Däcksbro äntligen på gång till Södertälje

Övningen Aurora smyger igång idag med ett s k förberedelseskede som pågår under veckan fram till den 19:e då det mer synliga övandet som vanligt folk kommer att uppmärksamma drar igång. Den geografiska ytan som tas i anspråk är imponerande liksom bredden på uppgifterna, till gagn både för det civila och militära försvaret.

Vi har glatt nåtts av att Försvarsmakten kommer att bygga däcksbro i Södertäljeviken, den där remsan av vatten som förbinder Mälaren med Östersjön men som samtidigt skiljer Storstockholm med omnejd från resten av södra Sverige och som var på tapeten för drygt ett år sedan då en singelolycka gjorde högbron på E4/E20 obrukbar i två månader.

På söndag den 24 september går man loss med att visa färdigheterna med att snabbt ta hand om den här typen av utmaningar, oavsett om det handlar om olyckor, katastrof eller ofred. Synnerligen viktigt då vårt vägnät på många ställen är beroende av broöverfart.
Förmågor av den här sorten, med däcksbroar, krigsbroar, fältarbeten o dyl, bör inte vara centrerad utan spridas och stationeras ut runt om i landet! Förr, fram till 1997, fanns Ing 1 just här av en anledning.

Under den senare delen av Aurora kommer däcksbron i Södertälje att användas för att transportera förband över kanalen för vidare rörelse ner mot Södermanland.


Film: Övningen börjar under Däcksbro 200-kursen vid Fältarbetsskolan 2013. Det krävs en del resurser. (0:11 min)

Däcksbro 200

Vinterförsök med ny flytbro

Göta ingenjörregemente (Ing 2)

Läs även Semper Miles: Krisberedskap – två månader för att laga bron i Södertälje och Sveriges näst största övningsfält åter till försvaret samt Uppgraderad brandresurs

(Bilden: Upprättande av Däcksbro 200 från ett tidigare tillfälle. Kortfilmen: Fältarbetsskolan.)

– During National Military Exercise ”Aurora”, Engineers will build and run a temporary floating bridge at critical crossing point just south of Stockholm.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]