Bättre kontroll inför arbete med barn och unga

En brist i reglerna för registerutdrag har gjort att en del allvarliga uppgifter inte kommer fram. Den omfattande bakgrundskontrollen av sökande till jobb inom t ex skola och förskola kontrollerar om personen gjort sig skyldig till sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Det finns dock en lucka eftersom utdrag ur belastningsregistret idag bara tar med uppgifter om domar och beslut som lett till påföljd. Eventuella åtalsunderlåtelser finns inte med!

I och med en brottsutredning om grovt barnpornografibrott framkom nyligen att den misstänkte vid två tillfällen fått anställning vid skolor, trots att personen tidigare fått en åtalsunderlåtelse avseende ringa barnpornografibrott.

Ett vanligt skäl till åtalsunderlåtelse är att personen dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott HAR begåtts, oftast genom att personen erkänt. Båda brotten registreras förvisso i belastningsregistret men endast det som lett till påföljd blir alltså aktuellt i ett registerutdrag!

Det här ser det dock ut att bli ändring på. Polisen meddelade i förra veckan att man lämnat in en begäran till Regeringen för att även åtalsunderlåtelser ska finnas med i registerutdragen för personer som vill arbeta med barn och unga.

Läs även Semper Miles: Nu kommer mer viktig antiterrorutbildning för svenska polisen och SAAB ska leverera UAV:er till polisen samt Militärt blåljus – Ansök till MP på hel- eller deltid

(Bilden är från ett annat tillfälle. Polisen, en förebild för många!)

Källa: Polisen

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]