Är vi alerta nog mot terror med lägre beredskapsnivåer?

Idag vaknar vi till nyheten om minst två kraftiga explosioner på Bryssels flygplats. Anläggningen, och med den kommunikationen, är stängd. Sprängningar även på en av tunnelbanestationerna i innerstan. Kollektivtrafiken har stoppats helt av myndigheterna och alldeles nyss kom rapporter om att Belgiska parlamentet samt universitetet i Bryssel ska ha evakuerats. Samtliga EU-institutioner har ställt in arbetet i Bryssel för dagen. Belgiens motsvarighet till MSB uppmanar folk till lugn och att stanna där de för tillfället befinner sig. Läget benämns som kritiskt och otäckt.

Den 2 mars bedömde SÄPO tillsammans med MUST och FRA att läget tillät en sänkning av den nationella terrorhotsnivån i Sverige från 4 till 3 på den femgradiga skalan. ”Helhetsbilden har klarnat”. Säkerhetspolisen poängterade samtidigt att terrorhotet mot Sverige inte försvunnit och Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gjorde bedömningen: ”Det finns fortfarande ett fåtal aktörer som både har förmåga och avsikt att genomföra terrordåd i Sverige.” Förvisso betyder Terrorhotsnivå 3 ”Förhöjt hot” så man har verkligen inte kört ner händerna i byxfickorna men här föreligger risken att om inget spektakulärt inträffar – i Sverige – kan kanske nivå 2 ”Lågt hot” bli ett kommande alternativ?

Självklart bör vi inte kontinuerligt leva i ett samhälle på nivå 4-5 men att sänka garden allt för hastigt är inget alternativ då Europa de facto inte har tryggats. Sverige är ingalunda isolerat och därigenom säkrare än våra grannar. Vi är en del av unionen med en ännu tämligen öppen möjlighet för envar att röra sig fritt mellan länder, regioner och städer. I Bryssel har man sedan en tid arbetat aktivt med både synlig och osynlig personal och gjort flertalet ingripanden. Man har varit redo att skydda och slå tillbaka både genom upparbetade rutiner och såklart styrkemedel att agera. Hur situationen och händelseutvecklingen sett ut i Belgien och Bryssel utan detta vill nog ingen spekulera i. Det här är viktiga erfarenheter vi måste ta till oss av och väga in i valet av nivå av skydd och säkerhet – innan det inträffar något allvarligt. För tillfället går tankarna till folket i Bryssel.

Mer om den aktuella händelsen i Belgien och uppdateringar på t ex: SVT eller Dagens Nyheter

Om Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)

Läs även Semper Miles artiklar: Den nya strategin mot terrorism samt Bibehållen beredskap och fler uniformer – innan Paris

Källor: Nyhetsbyrån Belga, RTBF, Sky News, News First, UD, DN, SVT, SÄPO, MSB