Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Andra alternativ än Rinkaby?

Sent om Måndagskvällen rapporterade SVT Nyheter Skåne att det aktiva Rinkaby skjutfält i Rinkaby mellan Kristianstad och Åhus kan komma att göras om till asylboende för 10.000 människor och att prefabhus i så fall ska uppföras. Enligt presschef Fredrik Bengtsson vid Migrationsverket vill man utreda den här möjligheten och verket har redan gått ut med en framställan till Försvarsmakten som håller på att bereda frågan. Vilka andra möjligheter som utreds nämns inte i artikeln.

Rinkaby skjutfält omfattar övningsfält, skjutfält med riskområde ut i havet samt Gälltofta flygplats som tillhör Luftstridsskolan och är en av få platser i Sverige där förstöring och reparation av banor kan övas. Det är ett aktivt område. I september har man haft 10 dagar tillträdesförbud p g a övning och det fortsätter närmast den 30/9, 1-4/10 samt 11/10 enligt Södra Skånska Regementet.

Självklart ska Migrationsverket undersöka alla möjligheter för att lösa det på bästa sätt för de utsatta på flykt men att ta av de skjutfält som finns kvar känns tyvärr som minsta motståndets lag. Det kan även tyckas skvallra om en ovilja att satsa på vårt försvar som onekligen föregåtts av vackra ord och något som av många setts som början på den långa vägen tillbaka.
En penibel situation har överraskande hamnat i knät på Försvarsmakten. Säger man att Rinkaby behöver vara kvar riskerar man att ställas i dålig dager. Accepterar man, påverkas övningsmöjligheter, förmåga och ekonomi. Låt oss hoppas att Migrationsverket ser till fler möjligheter och/eller kan förhandla fram en lösning där alla omständigheter vägs in för bästa resultat.

Källor:

SVT Nyheter Skåne – Rinkabyfältet kan bli asylboende – plats för 10 000 personer

Försvarsmakten.se

Wikipedia – Rinkaby skjutfält