Foto: Robert Lynch

Helt okej om du hör något i skyn som surrar

Från och med den 1 augusti är det lagligt för privatpersoner att med drönare filma och fotografera utan särskilt tillstånd. Idag träder undantaget i kraft som gör gällande att kamerautrustade drönare inte längre omfattas av kameraövervakningslagen. Det är istället personuppgiftslagen (PUL) som ska följas med huvudregeln att det är tillåtet så länge det inte är kränkande för de personer som filmas. (Kommersiell flygning kräver alltjämt tillstånd och myndigheter omfattas inte alls av undantaget.)

Att flyga drönare är dock fortsatt omgärdat av många regler att känna till. Det är inte fritt att flyga var som helst eller hur som helst. Man får inte störa andra och hänsyn ska tas till s k kontrollzoner och restriktionsområden. Det kan krävas tillstånd från Transportstyrelsen och/eller Luftfartsverket och vad gäller spridning av bilder eller filmer kan Lantmäteriet vilja ha ett finger med i spelet.

Det här innebär ändå klart friare möjligheter med ett stort mått av enskild bedömning och tolkning. Drönarflygning och flygfoto intresserar redan många. Den nya lagen i kombination med ett växande och allt billigare utbud av farkoster kan nu komma att ge ett rejält genomslag bland vanligt folk, på gott och ont.

Transportstyrelsen – Drönare

Luftfartsverkets drönarkarta online

Datainspektionen – Kameraövervakning

Läs även Semper Miles: SAAB ska leverera UAV:er till polisen och UAV – Övertag tack vare ögon i skyn samt Fartygsbaserad vertol-UAV på HMS Karlstad

(Bild: Drönare med kamera. Foto: Robert Lynch CC0 PD https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]

– Air photography with camera equipped drones are made available to the Swedish public. From today, 1st August 2017, privately owned and operated drones are excepted from the law of surveillance cams, CCTV, when it comes to images and filming from the sky.