Foto: Igor Rudenko, mil.ru

Sverige anfallsmål i ”försvarsövningen” Zapad

Det är skillnad på övning och övning! När vi i somras övade försvar i större skala för första gången på 20 år fanns det de som ansåg det provocerande. Herregud, Sverige samlade ca 20 000 man, fördelade över hela Svealand och norra Götaland, och skulle då riskera att skrämma omvärlden. Detta trots en stor öppenhet på alla håll och kanter, vad gäller överenskommelser för storlek och insyn, inbjudna, media, allmänheten o s v, nationellt och internationellt.

I samma veva höll Ryssland sin större övning (som man gör vart fjärde år), Zapad, och redan tidigt framgick det att man där avsåg göra saker annorlunda. Antalet deltagande steg hastigt och det ryktades om att man satte upp 200 000-300 000 man. Exakta uppgifter var svåra att få då man undkom internationella, inbjudna övervakare eftersom man enligt utsago aldrig övade med fler än 13 000 åt gången.
Vidare skulle Zapad enligt ryska armén uteslutande vara en försvarsövning. Ett exempel på scenario var att extremister, med logistiskt stöd utifrån, hade penetrerat Kaliningrad och Vitryssland för att utföra terrorattacker i syfte att destabilisera.

Den tyska tidningen Bild, tysklands största nyhets- och underhållningsportal, publicerade strax före jul en helt annan och rätt detaljerad bild av vad som försiggick, som bygger på underrättelsekällor. Enligt Bild och dess uppgiftslämnare ska det ha rört sig om ”över 120 000 man” och att ”försvarsövningen” innehöll scenarier som storanfall där Baltstaterna skulle intas på en vecka, förstärkta anfall i norr mot/genom Norge och Finland, bombuppdrag mot västeuropa och särskilt Tyskland, marinattacker i Östersjön, luftburna anfall i Nordsjöregionen och inte minst anfall mot Finland och Sverige.

Över lag vidrigt om det stämmer. Fokuserar vi på det sistnämnda skulle vi anfallas vid ett krig mellan öst och väst eftersom ”Ryssland inte förväntar sig att Sverige och Finland skulle förbli neutrala och upplåta flygplatser m m”. Något som skulle rättfärdiga robotattacker mot flygplatser i de båda länderna, ”de flesta i Sverige och de sydligare i Finland”.

Avsaknaden av insyn är allvarlig. Från ryskt håll framhåller man att Natoländerna bjudits in att åka varhelst de önskade för att övervaka men enligt Bilds källa var det något som aldrig hände. Samtidigt verkade och verkar man från ryskt håll mer än gärna förmedla styrka, att frammana och bibehålla osäkerhet hos grannar och väst. För det är tämligen enkelt att hitta nyhetsinslag o dyl om man önskar se den vinkeln. Troligen en del i strategin, kanske t o m kuliss på flera håll men vem tänker chansa på det?
Läs den illustrerade tyska artikeln (publicerad på engelska) i sin helhet:


Tidningen Bild – Putin’s Zapad 2017 simulated a war against NATO [as well as attacks on neutral countries]

Ryska försvarsministeriet – Zapad 2017 joined strategic excercise

Läs även Semper Miles: Då är man i gång med Väst i Öst och Det ryska vapenskramlet fortsätter med 300 enheter redo till strid samt Ansträngd rysk budget men försvarsmakten prioriteras och Nya ubåtar på väg medan de befintliga livstidsförlängs

(Bilden: T-72-vagnar rycker fram i Zapad 17. Foto: Igor Rudenko, Ryska federationens försvarsministerium, mil.ru CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

– Sweden and Finland included in simulated attacks on NATO in Russian ZAPAD 17 ”defence” Exercise. New inside facts presented by German Bild Magazine.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]