Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Mycket militär aktivitet i och kring Östersjön

Nu ska här övas! Idag går man igång med den förberedande hamnfasen av Northern Coasts (NOCO). En multinationell, återkommande övning som hållits årligen sedan 2007 där man övar stridsledning och gemensam förmåga för både civila och militära uppdrag. Vad gäller det senare ingår ytstrid, undervattensstrid och luftstrid i olika former och scenarier mellan den 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön.

I år är Sverige värdnation för NOCO som samlar och aktiverar ca 5000 soldater med ett 50-tal fartyg och ett 50-tal markfordon från Belgien, Danmark, Estland, Finland, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige och Tyskland – med flera! Försvarsmakten nämner ”flera NATO-länder” och att totalt 17 nationer kommer att finnas med. Den svenska styrkan består av ca 300 soldater och sjömän samt fyra svenska fartyg.

I sammanhanget sticker vi tillsammans med Finland ut som alliansfria men vi har mycket att lära, dela med oss av och tjäna på att vara med även här. ”Svenskt deltagande ger en ökad nationell försvarsförmåga och interoperabilitet i enlighet med den försvarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar.”

Det rör på sig ordentligt just nu. På måndag, samtidigt som NOCO styr ut till havs, går även förberedelseskedet för helsvenska övningen Aurora igång vilken pågår 11-29/9. På torsdag börjar officiellt även den ryska, omtalade jätteövningen Zapad (”Väst”) som rullar under perioden 14-20/9.


Film: Bundeswehr – Seemanöver auf der Ostsee: Northern Coasts 2015 (4:37 min)

Försvarsmakten – Northern Coasts, NOCO

Försvarsmakten – År av förberedelser inför marin storövning

Läs även Semper Miles: Ubåtsmarknaden och A26 – världens modernaste ubåtsprogram och Ger bevisad kränkning mer resurser? samt Inrikes- och utrikesläget kräver ansvar och handling

(Bilden med fregatterna Nyköping och Härnösand är från ett tidigare tillfälle.)

– Lots of military activity in and around the Baltic Sea! Today the multinational Navy Exercise ”Northern Coasts” starts with some 5,000 troops. Pre phase of Swedish national Exercise ”Aurora” is set to Monday and Russia starts gigantic ”Zapad” (West) on Thursday.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]