Foto: Frankie Fouganthin

Utgiftsområde 4 – Mycket mer än Polisen

Vi har tidigare ställt oss frågan vart statens, alltså våra gemensamma, pengar tar vägen. Efter att ha studerat onlinedokumenten ”Statens budget 2015 i siffror” samt ”Statens budget 2016 i siffror” vet vi åtminstone i grova drag hur det ser ut och hur det utvecklat sig istället för bara en massa lösryckta summor här och där i media. Budgeten nämner runt 950 miljarder kronor som fördelas över 27 utgiftsområden. Enligt ekonomifakta.se uppgick statens inkomster till knappt 860 miljarder för senaste året. Här är en titt på Utgiftsområde 4 där Polisen ingår som en av 18 poster.

Utgiftsområde 4, Rättsväsendet
…budgeteras till 42.166.737 kronor efter ändringsförslagen i april 2016. Av det går drygt 21 miljarder till Polismyndigheten (vilket där ger en budgetökning på drygt 681 miljoner kronor – men det räcker knappast). Posterna 2-5, som tar vid efter polisens arbete, kostar snart lika mycket. Här under är samtliga poster och deras aktuella nivåer med uppgift för 2015 års budget samt förändring inom parentes.

 • Polismyndigheten: 21.843.567.000 kr (21.161.726.000 kr, +681.841.000)
 • Kriminalvården: 8.120.000.000 kr (7.842.483.000 kr, +277.517.000)
 • Sveriges Domstolar: 5.415.185.000 kr (5.370.755.000 kr, +44.430.000)
 • Rättsliga biträden m m: 2.638.657.000 kr (2.498.657.000 kr, +140.000.000)
 • Åklagarmyndigheten: 1.450.500.000 kr (1.396.032.000 kr, +54.468.000)
 • Säkerhetspolisen: 1.201.364.000 kr (1.142.065.000 kr, +59.299.000)
 • Ekobrottsmyndigheten: 636.098.000 kr (609.267.000 kr, +26.831.000)
 • Rättsmedicinalverket: 400.612.000 kr (371.005.000 kr, +29.607.000)
 • Ersättning för skador på grund av brott: 121.935.000 kr (122.241.000 kr, -306.000)
 • Brottsförebyggande rådet: 98.281.000 kr (97.107.000 kr, +1.174.000)
 • Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet: 85.000.000 kr (17.000.000 kr, +68.000.000)
 • Brottsoffermyndigheten: 40.011.000 kr (37.519.000 kr, +2.492.000)
 • Kostnader för vissa skaderegleringar m m (tillfälligt tillskott på 40 miljoner i nov 2015): 39.981.000 kr (80.082.000 kr, -40.101.000)
 • Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete: 22.157.000 kr (7.157.000 kr, +15.000.000)
 • Avgifter till vissa internationella sammanslutningar: 21.374.000 kr (20.374.000 kr, +1.000.000)
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden: 18.714.000 kr (18.368.000 kr, +346.000)
 • Domarnämnden: 7.942.000 kr (7.739.000 kr, +203.000)
 • Gentekniknämnden: 5.359.000 kr (5.287.000 kr, +72.000)

Läs vidare! Här finns samtliga utgiftsområden och utgiftsnivåer:
Regeringskansliet – Statens budget 2016 i siffror
Regeringskansliet – Statens budget 2015 i siffror

Läs även Semper Miles artiklar: Underfinansierad och skakig vision samt Utgiftsområde 6 – plus och minus ger omfördelning

Med reservation för ev fel.

(Bild: Magdalena Andersson med ”nådiga luntan” för 2015 under budgetpromenaden till riksdagen. Foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)