Värnpliktiga utgjorde ett besvärligt och dödligt försvar

Det var en annan tid, det var precis på tröskeln mellan gammalt och nytt när TV3 gjorde dokumentären om Kustjägarna. Här förekommer både m59 och m90, och Ak5 är nyligen tilldelad. Det blev ett överraskande öppet reportage där den unga TV-kanalen löpande fick komma till och filma och intervjua soldaterna.

Visst representerar Kustjägarna ytterligheten men man ska komma ihåg att de var värnpliktiga. Faktum är att alla soldater i det svenska försvaret var värnpliktiga oavsett vart man sökte sig eller hamnade. Inte helt frivilligt men inte heller något annat än fullt naturligt. Det var ett steg man skulle ta i sitt liv.
Övningarna för alla truppslag var stundom långa, repetitiva och hårda. Det ställdes krav som skänkte gemenskap, färdighet och vetskapen om att man uppnådde något. Kampsånger var inte sällan medvetet hårda och över gränsen men de sammansvetsade årgångar av svenskar som aldrig tidigare hade träffats eller på annat sätt skulle ha kommit att råkas. Man kunde tänka sig att dö med kängorna på men tränade för att se till att fienden hellre skulle få möta detta öde! Det var en annan tid där man enskilt och i grupp förväntades bli, och blev, en god kamrat men samtidigt tuff nog att göra jobbet för en handfull mynt om dagen. Att utgöra landets, för fienden så besvärliga och dödliga försvar.

Många kommer att känna igen sig i TV3:s gamla dokumentär, både Kustjägare och andra värnpliktiga! Ett dokument över något som gått förlorat.


TV3 – Kustjägare, blod, svett och bajs (55:13 minuter)

Läs även Semper Miles: Låt soldater framstå som soldater emellanåt samt Fortfarande hundratusentals soldater i Sverige

(Lilla bilden och filmen: TV3 via reveal1693 Youtubekanal.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]