Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Svårt att hissa flaggan för våra fredskämpar

Sveriges riksdag  förväntades under sen eftermiddag idag fatta beslut om att göra Veterandagen, den 29 maj, till allmän flaggdag. Det blev istället skickat i retur till utskottet för ytterligare behandling.

Det moderata förslaget backades upp av Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Så sent som igår anslöt sig även Centerpartiet (som fram till det valt att stödja nej-sidan). Det fanns majoritet för ett Ja och på sina håll ansågs saken vara klar.
Socialdemokraterna yrkade inför beslutet att förslaget skulle återremitteras. Regeringen håller enligt utsago också på med att ta fram ett förslag till allmän flaggdag på veterandagen. Endast en tredjedel av rösterna behövdes för att det skulle bli ännu ett varv av stötande och blötande. Alltså blev det inte Ja, inte Nej utan återremitterat! För somliga verkar det vara besynnerligt svårt att hissa flaggan för de som skickats att kämpa för freden.

Veterandagen är en årlig ceremoni som genomförs på Internationella UN Peacekeepers Day med svensk statsceremoniell status sedan 2011. Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Läs även Semper Miles: Hjälp veteraner hjälpa, Starkt budskap om svårighet, kamp och hopp samt Riksdagspartierna om fyra viktiga områden och Riksdagspartierna om värnplikt

(Bilden är från Veterandagen 2016. Foto: Jonathan Rieder Lundkvist, CC BY-NC-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Källor: Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU19, SvD, Nyheter24, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]