Lunchföredrag med ubåtskränkningarnas nemesis

Direkt från källan kan man säga då Nils-Ove Jansson, som var operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser på 1980-talet, håller öppet lunchföredrag på Sjöhistoriska nu på onsdag! Det säkerhetspolitiska läget och kränkningar då och nu, nya rön om atomvapenprogrammet RYAN (Raketno-Yadernoe Napadenie), sannolikheten för ett krigsutbrott m m. Kanske kommer incidenten med U-137 också på tapeten.

Det var en orolig tid av ubåtskränkningar och stora insatser i våra vatten. Sveriges befolkning kunde i media i stor utsträckning följa försvarets arbete och lärde sig snabbt om miniubåtar, spärr-/minlinjer, hydrofonavlyssning, sjunkbomber, bottenspår och hur viktigt vårt land var för den lede fi som försökte kartlägga och förbereda för diversion och invasion.
De våra var dock igång dygnet runt, det kunde alla se, t o m i direktsändning. Men få av oss var insatta och den stora massan kände såklart inte till mer än vad som syntes och kort meddelades.

Under den tiden var alltså kommendör av första graden Nils-Ove Jansson ansvarig. Det var han och hans kollegors uppgift att med sitt kunnande, samtliga tillgängliga resurser i form av övervaknings- och vapensystem se till att hålla rent mot undervattensverksamhet och kanske t o m tvinga upp en främmande ubåt.
Någon ubåt fick man inte upp men nog lyckades man visa vår vilja och kraft. Den fientliga verksamheten mattades av för att till slut upphöra.

I sin bok ”Omöjlig ubåt” som kom för ett par år sedan behandlar han tiden och lyfter fram stridsberättelser, fakta och erfarenheter för var och en att förundras över och grunna på. I en intervju med Expressen 2014 tar man upp att Jansson i sin bok ställer frågan om ryska sjömän åt frukost i svenska skärgårdar. Något som dåvarande ÖB Bengt Gustafsson kommenterade med ett skratt: ”Ja, definitivt har de gjort det. Även Ubåtsmän måste ju äta.”
Förra året tilldelades Nils-Ove Jansson högtidligen Kungliga Krigsvetenskapsakademins belöningsmedalj i silver av 8:e storleken samt 15.000 kr för sin bok.

Direkt från källan var det ja. Under sina 35 års tjänst har han hunnit vara med om mycket. Ur Nils-Ove Janssons meritförteckning: Operativ chef Kustflottans ubåtsjaktinsatser, chef Försvarsstabens underrättelseavdelning, chef ÖB:s Underrättelse och säkerhetskontor, ställföreträdande chef MUST, chef Västkustens marinkommando.
Ett intressant lunchevenemang under uppsegling, minst sagt!

Tid och plats: Onsdag den 26 april kl 11:30. Hörsalen, Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm (klicka här för ”Hitta hit” med karta o dyl)

Sjöhistoriska – Om ubåtskränkningar och kärnvapenhot

Läs även Semper Miles: Kärnvapenbestyckad ubåt fast utanför Karlskrona samt Marinen bjuder motstånd när Sovjet kommer över Fredens hav

(Bilden visar en ubåt av Whiskeyklass från ett annat tillfälle under andra halvan av 1980-talet. Källa: U.S. Defenseimagery.mil photo VIRIN: DN-SN-87-04301. CC0 PD.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]