Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

Försvarsmakten ute i vida världen

Det svenska försvaret håller för fullt på att återställa huvudfokus till försvaret av Sverige men vi finns fortfarande på plats för fred och stabilitet med för närvarande totalt 339 personer på ett flertal platser runt om i världen. Sverige och svenska soldater är uppskattade fredsförsvarare och kollegor. Pågående internationella insatser:

Afghanistan: Resolut Support Mission (RSM). NATO. Rådgivare, stabspersonal, sjukhuspersonal, Air Cargo-soldater och en stödenhet. Cirka 30 personer.

Afghanistan: United Nations Assistance Mission (UNAMA). FN. En person.

Bosnien-Hercegovina: European Union Force in Bosnia – Operation Althea (EUFOR). EU. Stabsofficerare. Två personer.

Centralafrikanska republiken: EU Military Advisory Mission (EUMAM) EU. Två personer.

Irak: Multinationell insats: Utbildning och träning av Irakiska försvarsstyrkor. Cirka 35 personer.

Kongo-Kinshasa: United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO). FN. Se till att eld upphör-avtalet följs samt att rapportera överträdelser, möjliggöra fria val och ge stöd till den valda regeringen. Fem personer.

Kosovo: Kosovo Force (KFOR). NATO. Kapacitetsuppbyggnad inom den så kallade Säkerhetssektorreformen (SSR). Sju personer.

Mali: European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). FN. Rådgivning och stöd samt utbildning för den maliska försvarsmakten. Nio personer.

Mali: Minusma. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. FN. Säkerhet, stabilisering och skydd av civila, stöd till nationell politisk dialog och försoning, stöd för återupprättandet av den Maliska staten och återuppbyggnad samt främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och stöd till humanitärt bistånd. 254 personer.

Mellanöstern: United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). FN. Övervakning av ingångna avtal och som mellanhand mellan de inblandade parterna. Sex personer.

Pakistan, Kashmir: United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (Unmogip). FN. Line of Control för att övervaka vapenvilan mellan Indien och Pakistan. Fem-sex personer.
Aktuellt blogginlägg där Kn Johan Gustavsson berättar och förklarar – Den bortglömda missionen

Somalia: European Union Training Mission (EUTM). EU. Kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet. Sex personer.

Somalia: European Union Naval Force Somalia (EUNAVFOR). EU. En person.

Sydkorea: Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC). Kontrollera att vapenvilan bevaras och s k utökade kontrolluppgifter. Fem personer.

Sydsudan: United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). FN. Skydd av civila, övervakning och undersökning av brott mot de mänskliga rattigheterna, att skapa förutsättningar for humanitära insatser. Fem personer.

Med reservation för uppdaterade uppgifter. Källor: Försvarsmakten, FN, EU Security & Defence