Intressant i Almedalen
Tisdag 30 juni

Partiledarutfrågning Ebba Busch Thor
P1- morgon, Sveriges Radio
30/6 2015, 08:10 – 08:30 Donnersgatan, ”Sveriges Radios scen”
Samtal Media/journalistik

Räddningstjänster i samverkan – om framtidens utmaningar
Räddningstjänsten Region Gotland, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten Syd
30/6 2015, 09:00 – 18:00 Skeppsbron, H117, ”Skeppsbrogränd”
Mötes- och debattplats Säkerhet/försvar

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöregionen
Swedbank
30/6 2015, 09:00 – 10:00 Strandgatan 35, trädgården
Seminarium Säkerhet/försvar

Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningar
Länsstyrelserna
30/6 2015, 09:00 – 09:45 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4,
Seminarium Säkerhet/försvar, Hållbarhet

Säkerhetsläget i Östersjöregionen – från samarbete till konflikt?
Uppsala universitet Campus Gotland, Östersjöveckan
30/6 2015, 09:00 – 10:30 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, ”Sal E22”
Seminarium Säkerhet/försvar, Internationella frågor

Försvarspolitisk utfrågning med Kristdemokraterna
Försvarspolitisk Arena
30/6 2015, 09:00 – 09:35 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Försvarspolitisk utfrågning med Vänsterpartiet
Försvarspolitisk Arena
30/6 2015, 09:45 – 10:15 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Raka svar om säkerhet och terrorism
Expressen
30/6 2015, 10:00 – 10:30 Donners plats, H411, ”Expressens valstuga”
Frågestund/utfrågning Rättsväsende/brott, Säkerhet/försvar

Kris och panik – hur ska samhällets krishanteringssystem riggas?
Länsstyrelserna
30/6 2015, 10:00 – 10:45 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4,
Seminarium Säkerhet/försvar, Hållbarhet

Sverige saknar försörjningsberedskap
Civilförsvarsförbundet
30/6 2015, 10:30 – 11:15 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Kris och panik – går det att kommunicera tillräckligt?
Länsstyrelserna
30/6 2015, 11:00 – 11:30 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4,
Seminarium Säkerhet/försvar, Hållbarhet

Utan sjöfart svälter Sverige. Kan vi försvara våra sjöförbindelser och handelsvägar?
Maritim Mötesplats, Sjöfartsforum, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum, Energigas Sverige, Kungliga Örlogsmannasällskapet
30/6 2015, 11:00 – 11:50 Hamngatan 1, trädgården, ”Maritim Mötesplats”
Seminarium Säkerhet/försvar, Kommunikationer

God kommunikation – en grund för hållbara relationer
Svenska Soldathemsförbundet, Sensus studieförbund
30/6 2015, 11:30 – 12:20 Norra kyrkogatan 1, ”Klockargårdens trädgård”
Seminarium Vård och omsorg, Säkerhet/försvar

Security challenges in the Baltic region
Allmänna Försvarsföreningen
30/6 2015, 11:45 – 12:30 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

En inblick i vardagen hos de som försvarar Sverige – möt en soldat
Officersförbundet
30/6 2015, 13:00 – 13:45 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar, Sysselsättning/arbetsmarknad

Ryssland – säkerhetspolitiska mål och medel
Folk och Försvar, Försvarshögskolan, FOI
30/6 2015, 13:15 – 14:45 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2,
Seminarium Säkerhet/försvar

Terrorism – ett hot mot demokratin
Pers hörna, SVT Nyheter, SVT Forum
30/6 2015, 14:00 – 14:15 Tage Cervins gata, H415, ”SVT-scenen”
Seminarium Säkerhet/försvar

Vapenexportutredningen – vad händer nu?
Svenska FN-förbundet, Svenska kyrkan, Bilda Studieförbund, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen, Amnesty International, Fredens Hus, Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor
30/6 2015, 14:00 – 15:00 S:t Hansgatan 60/S:t Drottensgatan 12, Newman/Bildascenen,
Seminarium Mänskliga rättigheter, Säkerhet/försvar

Är det möjligt att återinföra värnplikten?
Försvarsutbildarna
30/6 2015, 14:15 – 15:00 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena” Seminarium Säkerhet/försvar,
Sysselsättning/arbetsmarknad

ÖB frågas ut om det svenska försvarets framtid
Svenska Dagbladet
30/6 2015, 15:30 – 16:00 Hamnplan, H221, ”Svenska Dagbladets tält”
Samtal Säkerhet/försvar

Svensk signalspaning under 70 år
FRA
30/6 2015, 15:30 – 16:15 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Föreläsning Säkerhet/försvar

Hur nära Nato kan man gå?
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen, Fredens Hus, Studieförbundet Bilda
30/6 2015, 15:30 – 16:30 Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12, ”Newman/Bildascenen”
Seminarium Säkerhet/försvar, Mänskliga rättigheter

The new global security landscape – What´s the role of Sweden and the US?
Global Utmaning
30/6 2015, 16:00 – 17:00 Gotlands museum, Strandgatan 14, ”Bildstenshallen”
Seminarium Säkerhet/försvar, Internationella frågor

Hybridkrig och terrorhot – hur leds Sverige när krisen kommer?
Hewlett-Packard
30/6 2015, 16:45 – 17:30 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Tal av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor
Kristdemokraterna
30/6 2015, 19:00 – 20:00 Almedalen,
Tal i Almedalen Partiets dag