Intressant i Almedalen
Måndag 29 juni

Partiledarutfrågning Annie Lööf
P1- morgon, Sveriges Radio
29/6 2015, 08:10 – 08:30 Donnersgatan, ”Sveriges Radios scen”
Samtal Media/journalistik

Partiledarutfrågning Stefan Löfven
P1- morgon, Sveriges Radio
29/6 2015, 08:35 – 09:00 Donnersgatan, ”Sveriges Radios scen”
Samtal Media/journalistik

Sjukvården – allt oftare måltavla i krig och konflikter
Svenska Röda Korset
29/6 2015, 09:00 – 19:00 Tage Cervins gata, H416, ”Röda Korsets tält”
Mötes- och debattplats Internationella frågor, Integration/mångfald

Trygghet och integritet – hur kommer framtidens säkerhetsteknik att påverka oss?
Securitas Sverige AB
29/6 2015, 09:00 – 18:00 Skeppsbron, H110, ”Securitas monter”
Mötes- och debattplats Säkerhet/försvar, Rättsväsende/brott

Alla kan rädda liv
Hjärt-Lungfonden
29/6 2015, 10:00 – 17:00 Tage Cervins gata, H418, ”Hjärt-Lungfondens vagn”
Mötes- och debattplats Forskning, Vård och omsorg

Räddningstjänster i samverkan – om framtidens utmaningar
Räddningstjänsten Region Gotland, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten Syd
29/6 2015, 09:00 – 18:00 Skeppsbron, H117, ”Skeppsbrogränd”
Mötes- och debattplats Säkerhet/försvar

Försvarspolitisk utfrågning med Socialdemokraterna
Försvarspolitisk Arena
29/6 2015, 09:00 – 09:35 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Försvarspolitisk utfrågning med Centerpartiet
Försvarspolitisk Arena
29/6 2015, 09:45 – 10:15 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Om samhällets förmåga att förebygga och bekämpa radikalisering och terrorism
Säkerhetspolisen
29/6 2015, 10:30 – 12:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Lojsta 2”
Seminarium Rättsväsende/brott, Säkerhet/försvar

Varför är ungdomar viktiga för totalförsvaret?
Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS)
29/6 2015, 10:30 – 11:15 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Så ska försvaret nå sina egna mål – och verkställa de folkvaldas vilja
Reservofficerarna
29/6 2015, 11:45 – 12:30 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar, Sysselsättning/arbetsmarknad

Repmånad 2.0 – IT-soldater med dubbla roller
Almega, Försvarsmakten
29/6 2015, 13:00 – 14:15 Strandvägen 4, ”Almegahuset, mellanstora rummet”
Seminarium Sysselsättning/arbetsmarknad, Säkerhet/försvar

Svenska FN-soldater i Mali – blir det fred nu?
FOI, Försvarsmakten, Svenska FN-förbundet
29/6 2015, 13:00 – 13:45 Donnersgatan, ”Sverige i Världen”
Seminarium Internationella frågor, Säkerhet/försvar

Maktutövning med icke traditionella vapen
Försvarsutbildarna, Allmänna Försvarsföreningen
29/6 2015, 13:00 – 13:45 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Våld i Guds namn – hur kan vi bemöta och förebygga religiöst motiverat våld?
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda
29/6 2015, 14:00 – 15:00 S:t Hansgatan 60/S:t Drottensgatan 12, Newman/Bildascenen,
Samtal Internationella frågor, Säkerhet/försvar

Duell om Sverige ska gå med i Nato
Expressen
29/6 2015, 15:30 – 15:50 Donners plats, H411, ”Expressens valstuga”
Frågestund/utfrågning Säkerhet/försvar

Sex år som överbefälhavare – från värnplikt till nytt försvarsbeslut
Försvarsmakten
29/6 2015, 15:30 – 16:15 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Samtal Säkerhet/försvar

Somalia, Mali och sedan? Vem ska skapa fred i framtidens Afrika?
Nordiska Afrikainstitutet, Försvarshögskolan
29/6 2015, 16:00 – 16:45 Donnersgatan 6, ”Sverige i Världen”
Seminarium Säkerhet/försvar

Ett år efter skogsbranden – skulle det kunna hända igen och hur drar vi lärdom av kriser?
Pacta
29/6 2015, 16:00 – 16:45 Mellangatan 18, Payexhuset
Seminarium Säkerhet/försvar

Nordiskt försvarssamarbete – hur långt kan vi gå?
Norden i Fokus
29/6 2015, 16:00 – 16:45 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, ”Tavernatältet, Strandvägen 4”
Seminarium Säkerhet/försvar, Internationella frågor

Åtgärder mot utländska stridande – ett internationellt perspektiv
Försvarshögskolan
29/6 2015, 16:45 – 17:30 S:t Hansgatan 11, ”Försvarspolitisk Arena”
Seminarium Säkerhet/försvar

Raka svar om åren som ÖB
Expressen
29/6 2015, 17:30 – 18:00 Donners plats, H411, ”Expressens valstuga”
Frågestund/utfrågning Säkerhet/försvar

Säkerhetsrådet nästa?
Global Bar
29/6 2015, 18:00 – 19:00 Donnersgatan 6, ”Sverige i världen”
Debatt Internationella frågor, Säkerhet/försvar

Partiordförande och statsminister Stefan Löfven talar
Socialdemokraterna
29/6 2015, 19:00 – 20:30 Almedalen, ”Scenen”
Tal i Almedalen Partiets dag