Foto: Björn Mattiasson/Försvarsmakten

Tillgängligt nätbaserat lärande

Det som en gång var traditionellt lärande blev det då revolutionerande datorbaserade lärandet som idag är nätbaserat, alltså online. En enorm tillgång och framgång!
För att utbyta erfarenheter och goda exempel kring nätbaserat lärande, genomför Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) för tredje året i rad ett användarseminarium. Man lever som man lär så självklart är seminariet nätbaserat. Det blir en heldag med två inriktningar. På förmiddagen får deltagarna bekantskap med, och får känna på, skarp utbildning samt diskutera lärplattformen Itslearning. Eftermiddagen fokuserar på metodiken kring nätbaserat lärande där även viktiga erfarenheter från den civila världen presenteras och diskuteras.

Seminariet går av stapeln Onsdag den 25 november och riktar sig i huvudsak till Försvarsmakten med Hemvärnet och frivilligorganisationerna. Försvarshögskolan och andra intressenter med koppling till FM har möjlighet att deltaga.

Länk till anmälan i FM lärplattform

Läs mer om FMLOPE på sid 30-33 i i Försvarets Forum nr 2, 2015 (sid 16-17 i PDF-dokumentet)

Trailer första hjälpen – om nätbaserat lärande

Boken Nätbaserat lärande i Försvarsmakten (PDF)