Samarbetsvillig övning i centrum – ett välkommet inslag

Under Fredag den 25 och Lördag den 26 september kommer Hemvärnet i Fyrbodal att under två intensiva dygn och under hårda bud träna strid i centrala Mellerud. Det rör sig om totalt cirka 300 soldater som ges möjligheten att träna så här realistiskt i en s k Särskild  övning förband (SÖF). Kommunalrådet Tommy W Johansson är glad över att Melleruds invånare ges chansen att se försvarsmakten i aktion och ser positivt på att kommunen får möjlighet att knyta kontakter som kommer väl till pass om det uppstår en krissituation. En mycket vaken och verklighetsnära syn på den delen av förtroendeuppdraget! ”Det är en oerhört stor förmån att få ha den här övningen i tätorten”, säger Dan Hagman från Bohus-Dalgruppen.
Samtidigt under fredagen genomför man utbildning och övning i krissamverkan i kommunhuset. Riktigt bra tänkt och använt av så väl kommunen som Försvarsmakten! Förutom kommunens krisledningsnämnd och militär deltar även polis, räddningstjänst samt representanter från samtliga Dalslandskommuner.