Foto: Fredrik Lundkvist/Försvarsmakten

Sveriges försvar står inför utmaningar men klarar uppdraget

Enligt Överbefälhavare Micael Bydéns första anförande i Sälen igår finns en ökad osäkerhet i vårt närområde men han framhåller samtidigt att det inte går att se något omedelbart militärt hot mot Sverige. Det är alltså föränderligt och inte lugnt runt omkring men vårt land står fortsatt tryggt.

I dagens upplaga av programmet P1-morgon intervjuar Johar Bendjelloul ÖB som säger att det står bra till med den svenska försvarsförmågan. Under den kommande försvarsbeslutsperioden blir försvaret dessutom starkare tack vare tillskott av personal, materiel och möjligheten att kunna öva mer.

Med det gamla kända uttalandet om ”enveckasförsvar” som grund tillfrågades ÖB om hur länge han tror att Sverige kan stå emot ett angrepp utifrån idag: ”Sverige bygger sin säkerhet med andra. /../ Det uppdrag vi har, med de uppgifter som finns för Försvarsmakten, det löser vi idag.”
Tack vare att vårt ”försvarskoncept bygger på operativt rörliga förband kan vi flytta våra resurser över tid och rum och täcka de strategiska områdena”, t ex Gotland som ju övades under hösten. I den regionen ska ju dessutom den nya Stridsgrupp Gotland ställas upp med 300 soldater ”från 2018”.

Vidare nämner ÖB, som förbättringspotential, att vi måste bli starkare ”alla kategorier” samt ”återta och bygga den nationella förmågan på egen hand men också tillsammans med andra, d v s att kunna ge och ta emot stöd oavsett varifrån det kommer eller vart vi ska åka”.

Slutsatser av de senaste dagarnas uttalanden, både av överbefälhavaren och andra, rörande läget samt Sveriges Försvarsmakt står såklart upp till var och en att bedöma men ÖB ser tveklöst ut att göra vad han kan med det han får till sitt förfogande.

P1-morgon – Utfrågning av Överbefälhavare Michael Bydén (10:21 min)

Försvarsbeslutet 2015