Riksdagspartierna om värnplikt – Regeringen

Regeringen, d v s Socialdemokraterna och Miljöpartiet har regerat sedan 2014. Vad har de att informera folk och väljare om värnplikten som sattes ”vilande i fredstid” 2010. Eftersom vi upplever det som intressant har vi besökt riksdagspartiernas webbsidor och sökt på ”värnplikt”. Resultatet för Regeringen finner du nedan.

Socialdemokraterna

Fem sidor sökresultat, ca 48 stycken av olika värde. Det förekommer en hel del motioner och höjda röster för värnpliktens återinförande. Med dessa åsikter och makten i sin hand, kan vi se fram emot rask handling? Några få utdrag:

Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut, Sälen 12/1 2015
Anförande av Försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars rikskonferens:
”/../ En åtgärd som regeringen nyligen vidtagit är att öppna för repetitionsutbildning av krigsplacerade värnpliktiga /../ Men vi måste ha beredskap att vidta ytterligare åtgärder om det visar sig krävas. Därför kommer vi att tillsätta en utredning som ska titta på kompletterande möjligheter, liknande t ex de norska och danska systemen som kombinerar en värnplikt med en professionell organisation /../”

Partikongressens beslut (13 maj 2015)
”/../En könsneutral värnplikt ska vara basen för vårt försvar /../”

Kongress 2017 (29-31 maj 2015)
Ur Motion E35:
”/../ För fem år sedan avskaffade Sverige, som enda land i Norden, värnplikten i fredstid. Det
historiska riksdagsbeslutet fattades med bara tre rösters majoritet /../ Konsekvenserna ser vi nu med problem när det gäller försvarets personalförsörjning /../

Medlemsmöte för socialdemokraterna i Solna, 22/4 2009
Inkomna motioner. Ett värnpliktsbaserat försvar. Björn von Sydow:
” /../ Jag bedömer att det kan behövas ett litet antal heltidsanställda soldater i Försvarsmakten /../ Framtidens försvarsmakt skall i övrigt ha en insatsorganisation i huvudsak bestående av kontraktsförband. Dessa bemannas av frivilliga soldater vilka efter en väl genomförd kortare värnplikt skriver ett flerårigt kontrakt under vilket man – i fredstid – kan kallas in för tjänstgöring nationellt och i fredsfrämjande insatser /../”

Miljöpartiet

När vi söker på ”värnplikt” på deras webbsida får vi inga sökresultat alls. Vi rekommenderas att kolla så vi stavat rätt. När vi istället söker på ”värnplikten” får vi en träff och kommer till en sida med den rejält tilltagna titeln:

Migration, Pension, försvar och vapenexport. Överenskommelse mellan Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna om migration, pension, försvar och vapenexport
I slutet av sidan står en fråga och ett svar. Här är de i sin helhet:
” Folklig förankring – innebär det ett återinförande av värnplikten? Det är inte en del av försvarsberedningens förslag.” Jahaja!?

Vi gick istället till sidan Fred och försvar där de förklarar sin politik på området.

Där finns inte heller ett ord om värnplikt men man slår bl a fast att Sverige ska vara alliansfritt och räknar upp en massa uppgifter som försvaret ska/borde fokusera på, bl a miljöförstöring, härdsmältor och organiserad brottslighet. Man länkar även till en egen artikel ”Minska de militära satsningarna för att göra EU säkrare.

 

(Det här är en snabbundersökning av vad för tillgänglig information i ämnet värnplikt som riksdagspartierna serverar oss väljare via sina officiella webbsidor. För den vetgirige med gott om engagemang och tid finns garanterat mer att tillgå vid kontakt med respektive parti.)