Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Nu kommer Nordgren Christensens utredning om personalförsörjning

Hur ser utredningen för Försvarsmaktens personalförsörjning ut? Kan vi få till en kombination mellan plikt och anställda/frivillighet? Projekttiden 1 oktober 2015 – 30 september 2016 närmar sig finalen där namnkunnige Annika Nordgren Christensen ägnat ett år av studier för ”en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som fortsatt huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.” En definition som väl inte direkt andas detaljer eller ledtrådar, men vad som framkommit och möjliga kommande steg återstår som sagt ännu att se.

På fredag den 7 oktober anordnar Folk och Försvar ett öppet seminarium där Försvarsminister Peter Hultqvist och regeringens utredare Annika Nordgren Christensen presenterar personalförsörjningsutredningen med påföljande reflektioner. Det hela sänds också live på nätet (länk nedan).

Enligt kommittédirektivet ska utredaren bland annat:

  • Utgående från krigsorganisationens behov och Försvarsmaktens rekryteringskraft föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet
  • Föreslå hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen
  • Föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap
  • Redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga

Tid och plats: Fredag 7 oktober kl 10:00. Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm (klicka här för karta)

Officiell sida för seminariet med program, föredragande, reflekterande och Livesändning

OBS! Föranmälan (begränsat antal platser). Klicka här för att gå direkt till föranmälan!

Kommittédirektiv 2015:98, En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret (PDF)

(Bilden är från ett tidigare tillfälle.)

Källor: FoF, Regeringskansliet

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]