Handlingsplan för feministisk utrikespolitik

Den här nyheten nådde oss via Sveriges delegation vid NATO i Bryssel. Man förmedlade där att Sverige redan har världens första feministiska regering och att utrikesförvaltningen presenterat sin handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken som nu ska gå från ord till handling.

Följande gäller: ”Hela utrikespolitiken, inklusive arbetet för fred och säkerhet, ska ha ett systematiskt jämställdhetsperspektiv byggt på kunskap och analys.”

Det är väl få i det här landet som inte ställer sig bakom jämställdhet där män och kvinnors lika värde och rätt beaktas, både här hemma och ute i världen. Vi har kommit långt men vi har väl i ärlighetens namn hittills inte nått ända fram? Är förresten jämställdhet detsamma som feminism – generellt och i politik?

Självklart kan och ska vi framhålla vår upplysta ståndpunkt och nivå men att låta ”hela utrikespolitiken, inklusive arbetet för fred och säkerhet”, utmana normer utan att vi sopat färdigt framför vår egen dörr kan nog väcka frågetecken och ovilja där ute. Vad detta innebär i praktiken, hur det tas emot och vad det leder till återstår att se.

Av vad vi kunnat finna har NATO ännu inte presenterat någon reaktion på den svenska delegationens budskap.

Sveriges delegation vid NATO – Feministisk utrikespolitik

Regeringskansliet – UD presenterar handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018…