Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Det viktiga svensk-finska försvarssamarbetet

Dagens försvarssamarbete med Finland baserar sig på den gemensamma arbetsplanen från 2014 samt utlåtandet om förutsättningar för ett intensifierat samarbete som undertecknades ett år senare. Viktiga hörnstenar för stabilitet och gemenskap som skapar möjligheter både för oss och våra finska kamrater.

I veckan har detta extra fokus på båda sidor av Bottenhavet.

På måndag och tisdag sammanträder den högsta ledningen för de båda ländernas försvarsgrenar i ett arbetsmöte i Helsingfors för att följa upp och styra det fortsatta militära samarbetet, ”för att utveckla interoperabiliteten och den kostnadseffektiva prestationsförmågan”.

På onsdag hålls seminariet ”Svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – visioner för framtiden” i andra kammarsalen i riksdagshuset. Makthavare och sakkunniga från Sverige och Finland deltar, från oss bl a försvarsminister Peter Hultqvist och ordföranden i försvarsutskottet Allan Widman. ”Vilka är de respektive ländernas politiska visioner när det kommer till försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten? Hur påverkar respektive lands multilaterala ambitioner på området och den bilaterala relationen dem emellan? Vilken relation ska Sverige och Finland ha, bortom fredstida förhållanden?”
Seminariet är endast öppet för inbjudna men kan följas live då det webbsänds på riksdagens hemsida. Mer info och program för dagen på Folk och Försvar.

Läs även Semper Miles: Sverige och Finland snart redo för gemensamma insatser och Gripen baslandar – i Finland samt även Viktiga lärdomar för svensk krissäkerhet

(Bilden visar svenska och finska soldater i gemensam framryckning under Baltops 2016.)

Källor: Finska försvarsmakten, Folk och Försvar, Finlandsinstitutet

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]