Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten

Utökad FN-insats i Mali med nya förutsättningar

Enligt ett memo framtaget för Försvarsdepartementet av Claes Nilsson och Cecilia Hull Wiklund på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) råder det nya, ännu tuffare tider för FN:s fredsbevarande insatser i Mali. Säkerhetsläget har inte förbättrats och situationen är invecklad. De principer som FN:s insatser grundar sig på fungerar inte riktigt längre.

Den aktuella hotbild och dynamik där det fredsavtal som ingicks 2015 tar tid på sig att införas och med olika extremistiska grupper som tillfogar FN avsevärda förluster, gör att det behövs mer personal, utbyggd förmåga och ny taktik.

Nu avser man utöka närvaron med 2.049 soldater (till tot 13.289) och 480 poliser (till tot 1.920). De militära förstärkningarna ska inkludera specialförband, IED-röjning och ytterligare ISR-förband (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) som Sverige idag levererar.
MINUSMA får samtidigt ett utökat, aktivt mandat med offensiva militära operationer för att förutse och avskräcka s k asymmetriska hot från extremister – att verka ”robust” och ”föregripande” för att skydda insatsen, lokalbefolkningen och fredsprocessen!

Det finns dock en stor konflikt inom FN om hur man ska förhålla sig till de traditionella principerna och om detta är rätt väg att gå. Dödligheten i insatsen kan exempelvis få konsekvensen att FN ses som en part i konflikten. Generellt är det tydligt att FN nu står inför ett vägskäl där man nu måste välja om man vill och kan ta i med hårdare tag. Detta gäller inte bara i Mali utan i många andra konfliktområden med liknande asymmetriska hot.” säger Cecilia Hull Wiklund, på FOI.

FOI_Cecilia-Hull-Wiklund
Film: Kort sammanfattning av Cecilia Hull Wiklund (1:17 min)

Memot för nedladdning: En fredsfrämjare i krig? – FN och konflikten i Mali (PDF, 4 sid, 160 kB)

Försvarsmakten: Mali – MINUSMA

Se även Semper Miles: Hur har de det i Mali? och Chefen nöjd med svenskarna i Mali samt Försvarsmakten ute i vida världen

(Bilder: Militärpolis i den svenska Malistyrkan, 14/8 -16 respektive Cecilia Hull Wiklund, FOI.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]