Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Sverige viktig del i 44:e upplagan av stor NATO-övning

Det är den i särklass främsta maritima övningen i Östersjöregionen och en av de största övningarna i norra Europa! Det handlar om årets upplaga av BALTOPS där inte mindre än 17 nationer* ställer upp drygt 6.000 man, ca 45 fartyg, ett 60-tal stridsflygplan och helikoptrar. Från Sverige deltar Amfibieregementet, 3.Sjöstridsflottiljen, Blekinge flygflottilj F17, Marinbasen och Luftstridsskolan. Övningen pågår i över två veckor 3-18 juni i Östersjön och på strandnära områden i Sverige, Danmark och Polen. Vem minns t ex inte den spektakulära, större landstigningsoperationen på Ravlunda förra gången? Det är 44:e upplagan av övningen. Sverige har hittills deltagit vid 24 tillfällen.

Målet för övningen är enligt NATO-ledningen att öva och visa samspel och kompabilitet hos allierade och partners samt engagemanget för säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen. Försvarsmakten nämner även att vårt deltagande skapar ökad förmåga inom områden som internationell samverkan, interoperabilitet, havsövervakning, lufttankning, Close Air Support, jaktstrid och hantering av asymmetriska hot.

*Deltagande nationer i BALTOPS 2016: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Läs även Semper Miles artiklar: Multinationella brigader på fötter i internationell kris, Sverige aktivt i stora Trident Juncture 2015 samt  Snart mer väpnat övande och samarbeten utomlands

Källor: Försvarsmakten, NATO, British Royal Navy

(Bilden är från BALTOPS 2015.)