Foto: Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Sverige skrev på för Europeiskt försvarssamarbete

Idag fanns både utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist på plats i Bryssel när avsiktsförklaringen om att starta Pesco (The Permanent Structured Cooperation – on security and defence) undertecknades. De var dock långt ifrån ensamma. Totalt skrev 23 EU-länder på för det militära samarbetet. Det är alla EU-länder så när som på Danmark, Irland, Malta, Portugal och Storbritannien.

Exakt vad det innebär är inte riktigt klart. Något som kan tyckas lite bakvänt men i och med den formella starten i december förväntas grunderna för några av de första gemensamma projekten presenteras.
Det talas om att Pesco innebär att deltagarna lovar öka sina försvarsbudgetar regelbundet. Något som hade varit till gagn för Sverige men Försvarsminister Hultqvist påpekar att vi inte på något sätt förbundit oss till några procentmål. Istället nämns förhoppningar om svenskt värdskap för övningar och ett utvecklat bruk av testanläggningen i Vidsel.

Enligt EU:s Lissabonfördrag ska den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken leda fram till ett gemensamt försvar men: ”Det här har ingenting med [en] EU-armé eller någon försvarsorganisation att göra. Det här är ett samarbete som rör konkreta projekt där olika länder går ihop och tittar på hur vi kan utveckla olika saker så att det kan tillföra en kompetens till respektive försvarsmakt”, sa försvarsministern. Ett slags NORDEFCO för EU då?

Ur Permanent Structured Cooperation (PESCO) Factsheet: ”PESCO är ett fördragsbaserat ramverk och en process för att fördjupa försvarssamarbetet mellan de EU-medlemsstater som är kapabla och villiga att göra så. Syftet är att gemensamt utveckla försvarsförmågor och göra dem tillgängliga för EU:s militära operationer.”

Varje år kommer medlemsländerna granskas för att se att de håller sig till sina åtaganden. Det ska bli mycket intressant att få mer detaljer kring innehållet för vad man idag undertecknat, något vi som sagt får vänta på (åtminstone) till december.

Permanent Structured Cooperation (PESCO) – Factsheet

The Lisbon Treaty

Läs även Semper Miles: Trump, europeiska allianser och kusinen från landet och FMV:s avskilda men välkända superanläggning samt Ja till lagändring som kan ge utländsk polis befogenheter i Sverige

(Bilden är från ett annat tillfälle.)

– Towards closer defence ties in the European Union. Today 23 member countries, Sweden included, signed the PESCO agreement in Brussels.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]