Foto: Gjermis

Ökning och positiv trend för svensk export av krigsmateriel

Den svenska exporten av krigsmateriel ökade kraftigt 2016 enligt ett pressmeddelande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Ökningen ligger på hela 45 procent jämfört med året innan.

Efter några år med en minskande export av krigsmateriel kan man nu skönja något av ett trendbrott där den faktiska exporten med stor sannolikhet kommer att öka under de kommande åren. Orsaken står främst att finna i tillstånd för större försäljningskontrakt på system såsom stridsflygplan, flygburen radarövervakning och stridsfordon. Mot denna bakgrund kan man även förutse ett ökat exportvärde i framtiden”, säger Christer Ahlström, generaldirektör på ISP.

Strålande nyheter men volymerna det rör sig om är dock fortfarande relativt blygsamma i ett globalt sammanhang. Den totala svenska exporten av krigsmateriel uppgick förra året till ca 11 miljarder kronor. Största kunden var Brasilen som i uppstarten av Gripen-projektet handlade för drygt 2,8 miljarder kronor, tätt följt av Norge som köpte Stridsfordon 90 för ca 2,7 miljarder.
Sveriges export går i huvudsak till EU, EES-länderna Norge och Island samt andra samarbetsländer som Kanada, Sydkorea, USA och Brasilien. Dessa utgör 88 procent. Resterande 12 procent fördelades över ca 20 länder där Thailand och Indien är de största aktörerna med affärer på 424 miljoner respektive 346 miljoner kronor.

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) – Angående regeringens skrivelse om exportkontroll

Läs även Semper Miles: Sverige och Norden starkt framme i LAND 400, BAE Hägglunds på väg in i ännu en möjlig mångmiljardaffär och SAAB utökar i långsiktigt partnerskap inom flyg- och rymdteknik samt Gripen på väg till Indien med löfte om 100 års satsning

(Bilden visar en norsk CV9030N från BAE Hägglunds. Foto: Gjermis, PD CC0)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]