Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten

Nya uniformssystemet prissatt och det blir fortsatt M90

Idag rapporterar Försvarsmakten lite överraskande om att Sverige, Finland, Danmark och Norge ingått avtal om att anskaffa ett gemensamt uniformssystem kallat Nordic Combat Uniform (NCU).

Det måste röra sig om någon slags formalitet eftersom det här varit känt och på gång ganska länge nu och dessutom med bestämda projektdelmål. Troligen handlar det om ett bindande undertecknande att fullfölja eller dylikt för nu ska upphandling starta. Från Nordefco, det nordiska samarbetet som rullar projektet för NCU, har vare sig detta eller andra nya uppgifter ännu presenterats.

Vidare kan Försvarsmakten även spika svaren på två punkter som varit svävande under årens gång, det tackar vi för:
Varje land kommer att behålla sina respektive kamouflagemönster och kostnaden för det gemensamma uniformsprojektet beräknas hamna på motsvarande ca 2,8 – 4,2 miljarder kronor i dagens värde. Exakt vad den kostnaden täcker och hur den ev ska fördelas anges inte. (Från Finskt håll har vi dock funnit uppgifter som säger att de avser stå för motsvarande ca 500 – 640 miljoner svenska kronor).

Gemensamt uniformssystem för de nordiska länderna

Läs även Semper Miles: Kommer det att revolutionera lika stort som senast? och Möte kring nya gemensamma uniformssystemet NCU samt Multicam-inspirerat för nästa svenska uniform? och Om pågående projektet med gemensamma uniformer NCU

(Bilden: Svenska soldater i det befintliga uniformssystemet som snart får maka på sig.)

– Procurement at hand for new common Nordic Combat Uniform!

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]