Foto: FMV

Ny avancerad materiel för telekrig inlevererad av FMV

En ny generation av Telekrigterrängbil (TKTGB 1680) har gått i tjänst hos Ledningsregementet. Det är den fjärde versionen sedan den första togs fram för Nordic Battle Group 08 och som tagit rejäla kliv framåt under resans gång.

Fordonen är i grunden Terrängbil 16 som utifrån behov och erfarenheter vidareutvecklats och specialutrustats för att möta Telekrigbataljonens behov. Systemen ombord kan användas i alla väder och situationer samt under färd. De nya fordonen och systemen är framtagna av Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och industrin.

Telekrig omfattar åtgärder för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel.
”Som telekrigssoldat ska du med hjälp av avancerad teknisk utrustning spana på människor eller fordon, alternativt störa fiendens kommunikation.”

Telekrigbataljonen, LedR

Telekrigföring med FOI… Science Park Mjärdevi

Läs även Semper Miles: Tio år med Galten samt Smidigare registersamarbete mot terror

(Bilden visar den nya TKTGB 1680. Foto med vänligt bistånd av FMV.)

Källor: FMV, Försvarsmakten, FOI, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]