Foto: Försvarsmakten

NATO:s vetenskapspris till svensk officer

För arbetet med metodutveckling för användning av simuleringsverktyg vid ledningsträningsövningar har NATO:s vetenskaps- och teknikorganisation STO tilldelat Överstelöjtnant Carl-Fredrik Kleman NATO:s vetenskapspris.

Övningsmetoden kommer nu att standardiseras inom NATO och ligga till grund för hur organisationen genomför ledningsövningar. De spelmetoder som utvecklats vid Ledningsstridsskolan kommer framgent att användas i kommande övningar med nationellt fokus.

En motor i metodutvecklingen har varit de internationella övningarna Viking och Combined Joint Staff Exercise (CJSE), där olika stabselement och högkvarter från NATO, FN och EU samövas simultant med upp till 2500 deltagare.

Internationell övning med rätt att lära – Combined Joint Staff Exercise, april 2016

NATO Science and Technology Organization (STO)

(Bilden visar personal från tidigare CJSE-övning.)

Källor: Sveriges delegation vid NATO, Ledningsregementet, NATO/STO

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]