Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

MUST genomför undersökning kring säkerhetsfrågor

Hur är egentligen synen på, och kunskapen om, militär säkerhetstjänst? För att undersöka den saken genomför Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), tillsammans med analysföretaget Demoskop, en studie inom ramen för sin nulägesanalys. Vi lever med ett förändrat omvärldsläge och med teknik som möjliggör att i princip vem som helst kan, och är, informationsbärare. Det är viktigt med korrekt information samt att rätt information hålls skyddad.

Detaljerna kring undersökningen är av förklarliga skäl knapphändiga. Det är första gången en mätning görs för att undersöka förtroendet för olika säkerhetsinstanser och kunskap i säkerhetsfrågor.

Försvarsmakten om Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Läs även Semper Miles artiklar: Informationssäkerhet – Första april året runt samt Smidigare registersamarbete mot terror

(Bilden föreställer chefen för MUST, generalmajor Gunnar Karlson.)