Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Multinationella brigader på fötter i internationell kris

Så är de igång med övningen Cold Response 2016, Norges främsta vinterövning. Inte mindre än 15.000 soldater från samtliga truppslag deltager. Förutom värden Norge anges följande nationer vara på plats: Belgien, Danmark, Finland​, Frankrike, Kanada, Lettland, Nederländerna​, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.​​ Den svenska styrkan är totalt drygt 2.000 man stark.
Grundupplägget för övningen är att det rör sig om en internationell krissituation och man möts på brigadnivå och som senast det begav sig axlar svenska tredje brigadstaben förtroendet att leda den ena.
Som övningsperiod anger Försvarsmakten 25/2 – 10/3. Det är dock exklusive faserna runt omkring som kan vara nog så krävande. Norska Forsvaret räknar hela övningen mellan 18/2 – 22/3.

Försvarsmakten – Cold Response 2016

Norska Forsvaret – Cold Response 2016

Läs även Semper Miles artiklar: Aktivitet inför kommande Cold Response samt
Elddop, markstrid och vintersol i Norrbotten

(Bilden är från Cold Response 2014)