Foto: Balcer

Marin framförhållning med inhemska beställningar

Marinen köper nya fartyg! Ja, så stod det och värmen spreds i hjärtat. Men uttrycket ”Om det verkar för bra för att vara sant…” stämde dock då det visade sig handla om Finland. Där ser man mycket allvarligt på försvarets förmåga ”att klara av sina lagstadgade uppgifter” och avser med en ordentlig beställning se till att man är i fas.
Försvarsminister Jussi Niinistö har givit fullmakt att starta anbudsprocessen som leder till att ersätta de minfartyg och robotbåtar som når slutet av sin livscykel runt 2025. En nätt affär som kommer att landa på motsvarande ca 11 miljarder kronor. Kravställningarna är dessutom så höga, bla vad gäller operation i vinterförhållanden, att man avser hålla beställningen inom landet. Ett starkt drag nationalekonomiskt likaså. Hyvä! Bara att gratulera!

Fartygsklasser som berörs av kommande skiftet: Pohjanmaa, Hämeenmaa och Rauma

(Bilden visar fartyg av Hämeenmaa-klass. Foto: Balcer, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

Källa: Yle