Kom informationsdirektören kom

Våren närmar sig med stormsteg. Välkommen till den nya tjänsten Marcela Sylvander! För närvarande gör alla, sedan bra länge, vad de kan och det ska de ha en eloge för men vi är nog många som ser fram emot inte bara återställandet av ordningen vad gäller kommunikation och rapportering utan även ett kliv för energi och utveckling.

Att sälja in en produkt eller en tjänst är svårt. Att sälja in en myndighet som är livsviktig för vår fortsatta säkerhet och vårt fortsatta leverne, som vi känner det och vill ha det, kräver än mer. Det utnötta begreppet proaktivitet dyker upp tillsammans med totalförsvarsbegreppet. Sälj, sälj, sälj! Signalerna behöver bli än mer positiva och andas av trygghet och framtid. De behöver absolut, för den skull, inte alls bli mesiga och ja-sägande. Det finns utrymme
för ifrågasättande och konstruktiv kritik också. Vår nya informationsdirektörs ankomst är fortfarande annonserad som ”till våren”. En viktig nyckelperson i allmänhet och i tider av prioritering och informationskrig i synnerhet. Måtte våren komma snart för vi behöver henne och hennes team för att underhålla varumärket – läs: vår duglighet, vilja och framtidstro!
Hade undertecknad varit inblandad i detta HR-ärende hade jag beslutat att slanta för ett snabbare tillträdande p g a verklighetens förvandling och allvar. Inte ens ett nytt personfoto har dykt upp (varför vi använder det gamla). Det ordnar sig dock ändå med det men med en ”kallstart”. Samma undertecknad backar tillträdande Sylvander och inser att det behövs tid men att tiden alltjämt är knapp. Hör av dig om det är något Marcela!

Läs även Semper Miles artikel: Ny informationsdirektör står redo