Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten

Gemenskapen i Aurora fortsätter i Baana och Ruska

Finland genomför sin största militära övning för året. Det sker i två steg kan man säga och som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet deltar vi från F 21, F 7 och Luftstridsskolan med åtta Gripen, ett radarspanings- och ledningsflygplan (ASC 890) samt personal för luftförsvar.

Sedan den 2 oktober har Karelens flygflottilj genomfört flygövningen Baana 17 med utgångspunkt från flera ordinarie baser men inte minst från aktiverade landsvägsbaser, t ex har baser i Vieremä och Rissala, nämnts som platser där man får räkna med ökad aktivitet på det ordinarie vägnätet. Något våra piloter väl känner igen hemifrån.

Idag tar luftoperationsövning Ruska 17 vid med totalt över 60 luftfartyg och omkring 5 100 personer. Svenska Flygvapnet deltar både som en del av de trupper som övar luftförsvar och i rollen som motståndare. Övningsområdet sträcker sig över stora delar av Finland, från Tammerfors i söder till Bottenviken och Luleå i väst, ryska gränsen i öst upp till de för länderna gemensamma s k Cross Border-övningsområdena i trakterna kring Rovaniemi.
I närheten av övningsbaserna kommer marktrupper att röra sig med fordon och till fots samt genomföra flera stridsövningsmoment. Ruska 17 pågår dygnet runt 9-13 oktober.

Vi har övat tillsammans förr, med aktivt deltagande på kortbanor sedan 2015. I år är det första gången vi övar gemensamma luftförsvarsoperationer för respektive land där svenska och finska enheter leds och strider sida vid sida! Något som genomförts med framgång i Aurora 17 och nu fortsätter i Ruska 17.


Film: Baana 16 – Road Base Exercise (1:44 min)


Film: Baana 2016 Lusi, Jas Gripenit Ruotsista (6:26 min)


Film: Puolustusvoimat, Combat Camera – Luftoperationsövning Ruska 2016, finskt tal (2:33 min)

Läs även Semper Miles: Svenska enheter i full aktion över finska Karelen och Större delen av norra Sverige blir övningsplats samt 62 Gripen till Finland?

(Bilden: Markpersonal jobbar på en finsk F-18 baserad i Hagshult, Sverige under Aurora 17.)

– Largest Military Exercise of the Year in Finland with some 60 Airplanes and Helicopters and 5,100 troops. Sweden take part with 8 Gripen fighters, Airborn Surveillance and Control and Air Defence personnel.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]