Foto: MKFI

Finskt regemente övar strid i bebyggelse i Sverige

Samtidigt som delar av Livgardet just nu övar inne i Stockholm är det även full fart i Markstridsskolans speciella stadsutbildningsmiljö (STA MOUT) i Kvarn en bit utanför Motala. Under en vecka övar finska Gardesjägarregementet strid i bebyggelse på platsen. Svensk trupp deltar men merparten, ca 300 beväringar och anställda, kommer från Finland. Syftet är bl a att realistiskt öva strid och ”på riktigt pröva stadsjägarnas prestationsförmåga”.

Gardesjägarregementet består av två bataljoner (Gardesbataljonen och Nylands Jägarbataljon) med jägar- och militärpoliskompanier som är specialiserade på strid i bebyggelse och försvaret av Helsingfors. Den aktuella övningen pågår 13-19 maj och leds av befälhavaren för Nylands jägarbataljon, överstelöjtnant Hölttä.

Det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland har utvecklats och intensifierats de senaste åren. På Kvarn har man årligen övat så här sedan 2016. Utbytet omfattar såklart mer och går åt båda håll. Senast, under den finska övningen Kehö 118 i mars, deltog en svensk militärpolispluton från Livgardet som en del av Gardesjägarregementets militärpoliskompani.

Vi önskar de gästande jägarna god övning och ser att övningssamarbetet mellan våra länder fortsätter i samtliga element: luft, mark och sjö.

Gardesjägarregementet – Kaartin jääkärirykmentti (utförlig info, på finska men översättningsbart)

Markstridsskolan – Träning, bl a kort info om stridsträningsanläggning militära operationer urban terräng

Läs även Semper Miles: Sverige och Finland allt närmare för varandra och En hel veckas Huvudkrigsövning med niotusen koncentrerade i Helsingforsregionen samt Gemenskapen i Aurora fortsätter i Baana och Ruska och Totalförsvar är en tillgång för landet på flera sätt

(Bilden är från ett annat tillfälle. Beskuren. Foto: MKFI, CC0 PD)

– Finnish Guard´s Regiment, an elite unit specialized in defence of (e.g.) Helsinki, leading realistic urban warfare exercise with some 300 soldiers at a purpose built special facility – in Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]